برای درمان میگرن این ویدیو را ببینید

56

درمان میگرن با گانودرما (تیم تحقیقاتی فردوسی)

Ganoderma_natural1
Ganoderma_natural1 1 دنبال کننده