خاطره ای از پدر شهید حججی

150

سخنان مجری توانمند کشوری عبدالمجید سهرابی در مورد شهید حججی همراه با خاطره ای از پدر شهید در یادواره شهدای احمدآباد و بخش مرکزی آذر ماه ۱۳۹۸

pixel