کلیپ | آمار تجاوز جنسی در اروپا

8,331

ببینید- از مجموعه اعترافات BBC: ⭕️ در اروپا از هر 3 زن، یک زن قربانی آزار جنسی قرار گرفته است ‼️ کشیش مسیحی: دلیل خشونت بر علیه زنان دامن کوتاه آن هاست!! (وبگاه پاسخگویی به مسائل دینی هدانا | همراه شوید در : http://hadana.ir)