کود ورمی کمپوست

450
verminoplus 1 دنبال‌ کننده
450 بازدید
اشتراک گذاری
خاک کمپوست را می‌توانید به عنوان کود طبیعی تصور کنید که در نتیجه تجزیه مواد آلی مانند غلاف میوه‌های گیاهی، علف‌های بریده، برگ‌های افتتاح، درختان باغچه هرس شده، خرده چوب، تخریب مرغ و کیسه‌های کاغذی به وجود می‌آید. تهیه کود کمپوست یک روش بسیار ساده برای استفاده کسانی است که در شهر زندگی می‌کند تا میزان زباله‌های آشپزخانه را کاهش دهند. برای ساخت کود کمپوست نیازی به منطقه بسیار گسترده نیست. علاوه بر این، مخلوط کمپوست با خاک امروزه مواد مغذی گیاهان را تأمین می کند اما خاک را برای سالهای آینده نیز تقویت می کند و رطوبت خاک را نیز حفظ می کند.
verminoplus 1 دنبال کننده
pixel