سند ساده حسابداری در نرم افزار حسابداری بیمه آسا

395
دراین فیلم اموزش به آموزش سند ساده حسابداری در نرم افزار حسابداری بیمه آسا پرداخته می شود و طریقه سند زدن اسناد آموزش داده می شود و حتی کسانی که حسابداری بلد نیستند به سادگی می توانند اسنا خود را به صورت بدهکار و بستانکار ایجاد نمایند برای مشاهده خصوصیات برنامه و نحوه نصب آزمایشی و مشاهده تمامی فیلم های آموزشی به سایت زیر مراجعه نمایید http://bimeasa.ir
bimeasa 7 دنبال کننده
pixel