حضور نجاح محمد علی در تلویزیون جمهوری اسلامی و گفتمان ملی در مورد ایرانشهر

1,092
اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 388 دنبال‌ کننده

دیشب دوست عزیزم جناب نجاح محمد علی در تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه جهان آرا دعوت شد.. برای من مهم نیست جناب نجاح دیدگاه اسلامی دارد برای من آن بخشی مهم است که در دیدگاه افراد اسلامگرا در ظرف سالهای گذشته توانستم جا برای گفتمان ملی و آرمان بزرگ را در گفتمان و دیدگاهای بچه حزب اللهی های حکومت باز کنم.. مجری اسلامگرای برنامه یامین پور که تمامی مسائل سیاسی و فرهنگی را با اسلام پیوند میداد امروز حضور نظامی ایران را در منطقه از دید #تاریخی و #تمدنی آن بررسی می کند! آقای یامین پوری که تا سال گذشته میگفت ما ب

۱ سال پیش
#
اشوزدنگهه
اشوزدنگهه 388 دنبال کننده