خلاصه بازی تیم فوتسال افغانستان۳-تایلند۲

4,048

خلاصه بازی فوتسال زیر بیست سال افغانستان در مقابل تیم قدرتمند و نام آور تایلند که تیم خوب و با تکنیک کشورمان توانست از پس این تیم بربیاد.