ممنوعیت مصرف مکمل در بیماران مختلف

34
یاراتَن تیم 7 دنبال‌ کننده

با دیدن این ویدئو متوجه خواهید شد در بیماری های مختلف مصرف کدام مکمل ها باید قطع شوند.

pixel