توسعه پایدار منطقه ای در گلباف

95

قسمت «معمای گلباف» از مجموعه مستند «خرم شهر» که به روایت فعالیت های محرومیت زدایی در کشورمان در بخش غیردولتی می پردازد. این قسمت، روایتی است از فعالیت های شبکه توسعه اجتماعی رسالت در منطقه گلباف که به ویژه با تاکید بر نقش پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف در این فعالیت جمعی، ساخته شده است.

sdschool
sdschool 0 دنبال کننده