دلایل و اثرات آلودگی روغن هیدرولیک

75
در این ویدئوی آموزشی دلایل بروز آلودگی در روغن هیدرولیک و تاثیری که این عامل بر کیفیت روغن می گذارد را بررسی می نماید.
pixel