همنوازى دف (نیما حدادى و سحر قلی زاده)

1,353
همنوازى زیباى دف / نیما حدادى مدرس دف آموزشگاه موسیقى منادى و هنرجوى خوبشون خانم سحر قلیزاده ، قطعه اى نوشته آقاى حدادى را اجرا میكنند / آموزشگاه موسیقى منادى : ٤٤٨٩٤٨٧٨
منطقه پرواز ممنوع
%90
کارگردان: امیر داسارگر مدت زمان: یک ساعت و 36 دقیقه
منطقه پرواز ممنوع
pixel