تکنامه - امکان جدید پیام های حذف شونده در اینستاگرام!

1,276

اینستاگرام امکان ارسال عکس و ویدیوهایی که به صورت خودکار پاک می شوند (مشابه چیزی که در سیکرت چت تلگرام وجود دارد) را اضافه کرد. این پیام ها بعد از یک بار دیدن به صورت اتوماتیک حذف می شوند و موقع جواب دادن به آنها یا گرفتن اسکرین شات به ارسال کننده پیام خبر داده می شود! توضیح بیشتر: https://www.technameh.com/?p=3483