توسعه‌ی ویژگی‌‌های رهبری برای مدیران

349
یکی از کلاس‌های برگزار شده در مدرسه کسب و کار، توسعه‌ی ویژگی‌‌های رهبری برای مدیران
TheBusinessSchool 82 دنبال کننده
pixel