استاد برجسته ارتودنسی

51

دکنر عبدالرضا جمیلیان متخصص ارتودنسی . فلو شیپ ناهنجاری های فک و صورت . دارای بورد ارتودنسی اروپا . در سال 1398 به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شدند برای اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه نمایید. https://jamilian.net آدرس اینستاگرام _drjamilian@