ریمپ ایسیو پراید - ریمپ ecu پراید - ریمپ پراید - ریمپ ایسیو

3,778

ریمپ ایسیو : ریمپ پراید در مرکز چیپ تیونینگ کاراک شامل خدمات زیر است افزایش کاتاف - کاهش دمای آب - کاهش مصرف پراید- افزایش شتاب اولیه پراید - افزایش شتاب ثانویه - رفع کپ پراید https://carak.ir/ - 09193035101 - 02133176043 نمونه کارهای بیشتر در لینک زیر : https://carak.ir/ecu-remap/

سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1
%95
کارگردان: مجید صالحی مدت زمان: 58 دقیقه
سال های دور از خانه - فصل 1 قسمت 1