توسعه راهکارهای بومی از جمله خدمات داتین در حوزه امنیت

79
بانک و صنعت 12 دنبال‌ کننده

صحبت های مرتضی سرلک؛ مدیر امور امنیت داتین در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران پیرامون حوزه های خدماتی این شرکت و همچنین سرویس‌ها و راهکارهای امنیتی در حوزه بانکی کشور

بانک و صنعت 12 دنبال کننده
pixel