جمع‌آوری و امحای روزانه بیش از ۲ تن زباله عفونی از سطح شهر

421
از تولیدات رسانه ای مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان
pixel