بیماری منیر (‏Meniere's disease). مشاورهtel:09122655648

1,592

شایع ترین علت سرگیجه واقعی می باشد که در فرم کلاسیک خود با حملات سرگیجه تکرار شونده، وزوز گوش و کاهش شنوایی حسی - عصبی و احساس پری و افزایش فشار در گوش در تظاهر می یابد.این بیماری، بیماری گوش داخلی است که در آن افزایش فشار مایع اندولنف را داریم.حملات سرگیجه حداقل بیست دقیقه طول می کشد و اغلب با تهوع و استفراغ توأم است.‎فیزیوتراپیست محمدرضا جان پور،متخصص فیزیوتراپی،فیزیوتراپی در منزل و مطب تهران.

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…