دفاع تمام قد علی ربیعی از سید احمد خمینی

846
علی ربیعی، وزیر سابق کار به ادعاهای مجری صداوسیما در مورد اعضای بیت امام (سید احمد خمینی) پاسخ داد
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel