چرا بعضی چیزها را به راحتی و یا به سختی بدست می آوریم؟

103

در این فیلم علت هایی که ما بعضی چیزها را به راحتی و بعضی چیزها را به سختی به دست می آوریم، خواهید فهمید و واقعیت هایی که خیلی ها به آن هیچ توجهی نمی کنند تا چیزها را به راحتی به دست بیاورند، خواهید فهمید. لطفا نظرات و پشنهادات خودتان را در مورد این فیلم بدهید. راه های ارتباطی: www.zehneservatsaz.com @razezehneservatsaz shamsalirostami@gmail.com shamsalirostami@yahoo.com

pixel