آغاز به کار طرح سفیران جوان اقتصاد مقاومتی (سجا) در دانشگاه فنی و حرفه ای

112
در راستای جهاد خودکفایی و اجرای موفق طرح سجا (سفیران جوان اقتصاد مقاومتی) در دو دوره قبل و بهره‌مندی از توان دانشجویان و اساتید در رفع نیازهای تعمیری و تجهیزی خوابگاه‌ها و سلف سرویس‌ها بحمدالله امروز شاهد آغاز به کار طرح سجا 3 در دانشگاه هستیم.
pixel