تب و تاب هنر:سامان گوران جشن عید قربان تنکابن

882

تب و تاب هنر:اجرای سامان گوران شومن بینظیر ایران در شب عید قربان با همکاری هنرمندان متنوع به دعوت شهرداری تنکابن جهت رزرو و ارتباط با مدیر برنامه09120540830