کلیپی از دوبله فیلم گذرگاه فیل ها

122
122 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

الیزابت تیلور: مهین کسمایی پیتر فینچ: ناصز طهماسب دانا اندروز: حسن عباسی آبراهام سوفر: عباس تجلی

pixel