از اهرام ثلاثه تا رود نیل در مستند زیبای جاذبه های مصر

1,038

مستند "جاذبه های مصر" در مورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع و دیگر ویژگی های این کشور آفریقایی است. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4J6