تیم فوتبال موسسه همیاری

209
موسسه خیریه همیاری از بین کودکان کار کوره های شمس آباد اقدام به تشکیل تیم فوتبال کرده است.
pixel