بیست و یکمین دوره آموزش فن بیان و سخنرانی و اعتماد به نفس بندرعباس

207
بیست و یکمین دوره آموزش فن بیان و سخنرانی و اعتماد به نفس بندرعباس
علی پیشدار 66 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel