افتتاح 34 پروژه عمرانی در دانشگاه فنی و حرفه ای

30
30 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

افتتاح 34 پروژه عمرانی در دانشگاه فنی و حرفه ای به ارزش چهارصد و هفتاد و یک میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال با زیربنایی بالغ بر 33602 متر مربع

pixel