این نسل آینده دوربین های وی لاگ است!

192
برای شرکت در دوره آکادمی ویدئو مارکتینگ به آدرس http://www.masoudsaboji.com/seedlaunch/ مراجعه کنید.
pixel