مصاحبه با جناب پروفسور عباس رجبی فرد

670

مصاحبه با جناب پروفسور عباس رجبی فرد، استاد دانشگاه ملبورن استرالیا با رسانه تخصصی بیمانا حامی رسانه ای کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان