نقد آرا و اندیشه های دکتر عبدالکریم سروش-قسمت دوم - کارشناس دکتر حسین فریدونی

757

محمد

1 سال پیش
با سلام ،من سخنرانی های دکتر سروش را کم وبیش شنیده ام که قابل تامل هستند اما خواستم نقدی بر سخنان ایشون رو هم بشنوم ، ولی جناب عالی بنظر انسان کم سواد وفرافکنی هستی چرا که دوبخش 30 دقیقه ای ویدیو رکورد کردی تحت عنوان نقد رای دکتر سروش اما در این دوبخش فقط با چرندیاتی پر از خود خواهی فقط وفقط شخصیت ایشون رو تخریب میکنی که بنظرم موفق هم نخواهی بود و هر بیننده عاقلی پی به نیت پست تو خواهد برد .
pixel