حاج میثم مطیعی ینعى شهداء مجزرة نیجریا مع ترجمة عربیة

114
الشعر الفارسی: محسن رضوانی الشعر العربی: احمد حسن الحجیری من البحرین (( شبیه "جُوْن" مثل بلال )) شبیه "جُوْن" می خوام كه بین دستای تو جون بدم علی غرار جون أرید أن أستشهد بین یدیك Just like Jaun I wish to give my life in lying in your hands غلامتم می خوام كه دستامو به دستاتون بدم أنا خادمك أریدك أن تأخذ بیدی I am your servant I wish to place my hands in your hands
1 سال پیش
# Quran
# Koran
# Islam
# Muslim
# Shia
filimo
آقازاده - قسمت 14
%95
همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند!
pixel