عکاسی جنگ و تاثیر آن بر جامعه

70

‎در این سری از ویدیوهای جیجیتال به تاثیر عکس در جنگ میپردازیم. وقتی جنگی اتفاق می افتد عکاسان می توانند پشت پرده ی لفاظی های سیاسی را نشان دهند؛ لفاظی هایی که همیشه جنگ ها را احاطه کرده است. این کار نوعی حمایت از افرادی است که درگیر جنگ هستند. بنابراین عکاسان در سراسر دنیا پخش شده اند؛ آنها به دنبال کشف این موضوع هستند که بشر درگیر چه اتفاقاتی است. شما چه نظری دارید ؟ ایا به نظر شما یک عکاس جنگی چه تاثیری در جامعه میتواند داشته باشد ؟

جیجیتال
جیجیتال 20 دنبال کننده