بیوگرافی دکتر عباس انتظاری از گذشته تاکنون!

322
در این فیلم دکتر عباس انتظاری متخصص طب پیشگیری، داستان و رزومه ی پزشکی و کاری خودشان را بیان می کنند.
pixel