تصویرپردازی سه بعدی

118

تصویرپردازی سه بعدی یا 3D Mapping تکنولوژی است که بوسیله آن میتوان بر روی اجسام حجیم و با شکل خاص، تصویر برداری کرد. از این تکنولوژی برای مقاصد مختلف می توان استفاده کرد. می توانیم با تصویرپردازی سه بعدی به یک ساختمان نمای متحرک و جانداری بببخشیم. می توانیم بر روی المان های خاصی تصویرپردازی و برندسازی کرده و یا زیبایی نما را دوچندان کنیم. در این تکنیک از کل خصوصیات بنا میتوان استفاده نمود و یا محتوای خاصی را با توجه به شکل نما در ابعاد بزرگ بر روی ساختمان اجرا نمود.