آیا بعد از رینوپلاستی روی بینی آمپول می زنند ؟

14,509
برای کاهش ورم بینی، یک هفته بعد از عمل جراحی بینی ممکن است لازم شود در برخی نواحی، مانند ناحیه پشت نوک بینی آمپول کورتون تزریق شود تا از ایجاد ورم ناخواسته جلوگیری شود.
pixel