قسمت سوم | عملیات ایذایی | ...ادامه دارد

157
جوگیر شدن بعضی وقتا کار دستمون میده !!! یجوریی که نه راه پــس داری و نه راه پیــــش ! یادگار جنگمون که آقا جواد باشه داره از قصه جوگیر شدنش برامون میگه.... ...ادامـــــه دارد موسسه فرهنگی و هنری سبک زندگی آل یاسین تقدیم میکند. www.manaviyat.ir
pixel