معرفی دوره ی آموزشی طراحی مبلمان صفحه ای با مهدی اشرفی ورزیده در رسمه.

234
دوره ی آموزشی طراحی مبلمان صفحه ای در رسمه با مهدی اشرفی ورزیده یک طراح مبلمان حرفه ای که در حوزه مبلمان خانگی، اداری و مبلمان شهری فعالیت می کند. مهدی اشرفی ورزیده در طی دوران فعالیت خود، با شرکتهای فعال در حوزه مبلمان (کم جا چوب، ساحل چوب،…)، در ایران همکاری داشته و پروژه های موفقی را با آنها به سرانجام رسانده است. در پایان این دوره هنرجویا برتر به بازار کار این حوزه معرفی می شوند.
pixel