خشونت مسیحیت زیر پوشش اسلام!!!

158
زنان حق تعلیم و تربیت ندارن؛ اونا باید در هر شرایطی اطاعت کنن!!! باورتون میشه اینا از احکام اصلی یه مذهب باشه و توی کتاب مقدس اون مذهب اومده باشه؟ ببینید
pixel