موشن گرافیک جشنواره رسانه های دانش آموزی - رسانش

275
موشن گرافیک جشنواره رسانه های دانش آموزی - رسانش-1397 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel