3.مواهب(اعجاز قرآن)- بادهای بارورکننده

72
Shokooh_Afarinesh 3 دنبال‌ کننده
قرآن کریم در آیه 22 سوره مبارکه حجر این خبر را 1400 سال پیش در زمانی که اهمیت و معنای بارورکردن بادها شناخته نشده بود به ما داده و فرموده است:.... وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ .... و بادها را باروركننده فرستاديم .... اما اجازه دهید بررسی کنیم که دانشمندان در کشفیات خود درباره این خبر که در قرآن آمده است چه می گویند؟ .... shokooh-afarinesh.com
Shokooh_Afarinesh 3 دنبال کننده
pixel