مدیرعامل نفت پارس | نوآوری باز در حوزه مارکتینگ

736
problem_ir
problem_ir 16 دنبال‌ کننده

مصاحبه مهندس خلیلی در خصوص مسابقه طراحی کمپین بازاریابی نفت پارس که توسط تیم پرابلم طراحی و اجرا شده است.

problem_ir
problem_ir 16 دنبال کننده