هفت سال سخت از جنگ سوریه گذشت!

250

هفت سال سخت ازجنگ سوریه گذشته، جنگ از زمستان سال 2011 شروع شد و تا الان جان بیش از ششصد هزار نفر را گرفته و حالا این بحران وارد هشتمین سال خود شده ... cmmt.ir/p/1242