برندگان و بازندگان سال ۲۰۲۰؛ مثلث رفسنجانی، خاتمی و روحانی

66
66 بازدید
اشتراک گذاری
گفتار حشمت رییسی در تاریخ 31 دسامبر 2020 در خصوص حوادث سیاسی سال 2020 و همچنین اثزات اجتماعی و اقتصادی دولتمداری اصلاح طلبان بر کشور ما
pixel