ایمنی حفاری

351
HSE Awards 239 دنبال‌ کننده
حفاری و گود برداری اگر با رعایت اصول ایمنی انجام نشود می تواند به شدت خطرناک و حادثه آفرین باشد.
HSE Awards 239 دنبال کننده
pixel