داغترین‌ها: #اربعین

انعکاس شکل هندسی با استفاده از Reflect در نرم افزار Adobe Illustrator

68
سکانس 08-انعکاس شکل هندسی با استفاده از Reflect کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده معرفی تنظیمات دیگر بخش Pathfinders معرفی بخشی دیگر در منوی Object استفاده از پنجره Reflect برای ایجاد انعکاس یک شکل
pixel