اجرای مراسم صبحگاه توسط دانش آموزان اول یک-راستی

1,491

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه واحد 2 در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.