طولانی ترین ماه گرفتگی قرن

1,801
طولانی ترین ماه گرفتگی قرن که در بیشتر دنیا قایل دیدن است
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel