فوری: آرمان چهارشنبه اعدام میشود/التماسهای مجید مجیدی از پدر و مادر غزاله

24,343

گفتم پایتان را می بوسم؛میدانم که کاملا حق با شماست اما خواهش میکنم کمک کنید از فاجعه دیگری جلوگیری کنیم

ریتم زندگی 24.8 هزار دنبال کننده
pixel