فیلم خام پیاده روی اربعین 96 - قسمت 094

97

فیلم خام از مراسم پیاده روی اربعین // مناسب برای تدوین و ساخت نماهنگ // دسته بندی موضوعی : تعارف قهوه به زائرین // دانلود با کیفیت اصلی : http://www.asr-entezar.ir/archives/58258

عصر انتظار
عصر انتظار 154 دنبال کننده