قهرمانی یار بابا بیک- دور پنجم از هفته دهم مسابقات پاییز یزد 1398

60

اسب یار بابا بیک توانست در دور پنجم از هفته دهم مسابقات پاییز یزد 1398، عنوان قهرمانی را کسب نماید. اسب های یاقوت میرزا و نجمه شهاب به ترتیب جایگاه دومی و سومی را به خود اختصاص دادند.

اسبدوانی 349 دنبال کننده
pixel